DE-147
2010 Worlds
Torino, Italy, 02/23-28/10, Universal, Qual=EX
Dance CD
1. Samuelson & Bates
2. Virtue & Moit
3. Davis & White
Dance OD
1. Kerr & Kerr
2. Crone & Poirier
3. Davis & White
4. Faiella & Scali
5. Pechalat & Bourzat
6. Virtue & Moir
7. Samuelson & Bates
8. Khokhlova & Novitski
9. Cappellini & Lanotte
10. Zaretski & Zaretski
11. Belbin & Agosto, Weir & Lipinski in studio